Điểm thi môn Seminar đại số 2, ngành Đại số và Lý thuyết số K32