Điểm thi môn Nhập môn lý thuyết về sự phân bố các siêu mặt, ngành Đại số & Lý thuyết số K32