Điểm thi môn Đại số giao hoán, ngành Đại số & Lý thuyết số K32