THÔNG BÁO

Phòng học lớp cao học khoá 33/2023 học phần 1 như sau:

Ngành Trí tuệ nhân tạo:

Môn Lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng cao, học vào thứ 5 (18g00) tại phòng C22, riêng ngày 29/02/2024 học tại phòng C42