Điểm thi môn Chuyên đề mới 2 – Vật lý lý thuyết và vật lý toán K32