Điểm thi môn Thực hành phân tích dụng cụ 1 – Ngành Hóa học K32