TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: LÊ NGỌC THÀNH

Tên đề tài: Dự đoán liên kết trong đồ thị tri thức

Ngành: Khoa học máy tính  ; Mã số ngành:9480101

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 22/02/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM