Điểm thi môn Thiết kế hệ thống trên chip – Vi Điện tử và Thiết kế Vi mạch K32