TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: PHAN THỊ KHÁNH VÂN

Tên đề tài: Bài toán ngược cho một số hệ phương trình Parabolic trong sinh học

Ngành: Toán giải tích  ; Mã số ngành: 9460102

Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 24/03/2024

Địa điểm: Phòng F. 102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM