Điểm thi môn Internet of things – VLKT chuyên ngành Giảng dạy Vật lý Thực nghiệm K32 (Bổ sung)