Thông báo Xét tuyển sinh viên tham gia chương trình liên thông môn học Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Mẫu 1 – Biên nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Mẫu 2 – Đơn đăng ký xét tuyển