THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp trưởng các lớp cao học khóa 33/2023 đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thẻ học viên (trong giờ hành chính).

  • LƯU Ý: Nghiên cứu sinh khóa 33/2023 sẽ có thông báo nhận thẻ sau.