THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP EMAIL CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN 2023

 

Phòng Công tác sinh viên, trường ĐH KHTN triển khai email cho Học viên và NCS khóa tuyển năm 2023 (đợt 1, đợt 2 và đợt 3) có dạng MSHV@student.hcmus.edu.vn. Để sử dụng email này, học viên và NCS khóa tuyển năm 2023 thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

1. Hướng dẫn đăng nhập

(Mật khẩu mặc định có giá trị trong vòng 90 ngày, sau khi đăng nhập học viên phải thay đổi và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới)

  • Bước 3: Đặt lại mật khẩu theo quy tắc
    • Có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt
    • Không được có thông tin họ tên và MSHV trong mật khẩu
  • Bước 4: Đăng ký một email cá nhân và số điện thoại gắn với email học viên do Nhà trường cung cấp nhằm mục đích xác thực để có thể tự reset mật khẩu khi cần thiết (Học viên bắt buộc phải thực hiện bước này để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân).

2. Cài đặt bản quyền Microsoft Office và sử dụng hộp thư

Để cài đặt bản quyền Microsoft Office và sử dụng các chức năng của hộp thư, học viên phải đăng nhập tại website: https://portal.office.com (với mật khẩu mới). Sau khi đăng nhập, chọn Install now để cài đặt bộ Office.

3. Quy định khi sử dụng Email học viên

  • Dùng để liên hệ với các đơn vị trong trường, giáo viên, … (Các trường hợp sử dụng email cá nhân sẽ không được trả lời).
  • Sử dụng bản quyền bộ Microsoft Office mới nhất (gồm có Word, Excel, Power Point, Access) miễn phí, 1 Terabyte (TB) miễn phí lưu trữ trên hệ thống lưu trữ trực tuyến OneDrive và nhiều dịch vụ hữu ích khác. Mỗi học viên có thể cài đặt Microsoft Office trên tối đa 05 thiết bị (PC, laptop, …) và không được cung cấp tài khoản cho người khác, không sử dụng cho mục đích thương mại.
  • Trong quá trình sử dụng nếu học viên bị mất mật khẩu truy cập email thì có thể tự yêu cầu cấp lại mật khẩu (học viên phải làm đầy đủ từ Bước 1 – Bước 4 mới sử dụng được chức năng này).

Lưu ý: bản quyền này chỉ dành cho các học viên đang theo học tại Trường, sau khi học viên tốt nghiệp hoặc thôi học thì Nhà trường sẽ khóa tài khoản trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm tốt nghiệp (hoặc thôi học).

Các học viên cần bảo quản Email cẩn thận nhằm tránh vi phạm quy định trên. Trong trường hợp vi phạm, Nhà trường sẽ ngưng cung cấp và có hình thức xử lý thích đáng.

Trong quá trình thực hiện, nếu học viên gặp khó khăn vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn, tiêu đề: MSSV – Email SV) để được hỗ trợ.

Xem hướng dẫn đính kèm.

Trân trọng.