Quyết định và danh sách học viên cao học, NCS được xét nhận học bổng ĐHQG năm 2023