Điểm thi môn Tổ hợp và ứng dụng, ngành TUD chuyên ngành Giáo dục toán học – K32