Điểm thi môn Mô hình toán trong kinh tế, ngành Toán ứng dụng – K32