Điểm thi môn Giải tích đa trị, ngành Toán ứng dụng – K32