Điểm thi môn Cơ sở hình học, ngành Toán UD chuyên ngành Giáo dục toán học – K32