Điểm thi môn Bài toán ngược, ngành Toán ứng dụng – K32