Điểm thi môn Nhận dạng và phân tích mẫu – CST cho tin học chuyên ngành Khoa học dữ liệu K31

Học viên có tên trong danh sách kết quả thi đến phòng đào tạo sau đại học ký tên vào bảng điểm trên hạn cuối ngày 13/12/2023 (trừ thứ 7, chủ nhật).