TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. Họ và tên NCS: TRẦN TRỌNG NGÂN

Tên đề tài: Tác động của xâm nhập mặn đối với một số loài cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngành: Sinh thái học                  ; Mã số ngành:  62420120

Thời gian bảo vệ:  7g00, ngày 28/12/2023

Địa điểm: Phòng B.42, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

2. Họ và tên NCS: PHẠM MẠNH HÙNG

Tên đề tài: Ấu trùng cá ven biển vườn quốc gia Côn Đảo: đa dạng và sự phân bố giữa các sinh cảnh sống khác nhau

Ngành: Sinh thái học      ; Mã số ngành:  62420120

Thời gian bảo vệ:  9g30, ngày 28/12/2023

Địa điểm: Phòng B.42, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM