Điểm thi môn Mô hình toán trong kinh tế – ngành TUD chuyên ngành Giáo dục toán học, K32