Điểm thi môn Giải tích đa trị – ngành TUD chuyên ngành Giáo dục toán học, K32