Điểm thi môn Seminar toán ứng dụng, ngành Toán ứng dụng-K32