Điểm thi môn Quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ – chuyên ngành SLĐV (ngày thi: 13/10/2023)