Điểm thi môn Enzyme trong thực phẩm – ngành Vi sinh vật học K31 (ngày thi: 07/10/2023)