Điểm thi môn Cơ học chất lỏng, ngành Toán ứng dụng-K32