ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1135/TB-KHTN TPHCM, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC DỰ BỊ CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ NĂM 2023 – ĐỢT 2

Căn cứ ý kiến nhận xét của Tiểu ban chuyên môn, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả xét hồ sơ ứng viên đăng ký học dự bị chương trình tiến sĩ năm 2023- đợt 2 như sau:

1. Kết quả xét duyệt (danh sách đính kèm)

Ứng viên đạt yêu cầu khóa học đến Phòng Đào tạo Sau đại học nhận thông báo nhập học vào ngày 21 – 22/11/2023 (trong giờ hành chính).

2. Đăng ký nhập học:

 • Ứng viên nộp phiếu đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 21/11/2023 đến ngày 26/11/2023 (trong giờ hành chính). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả xét duyệt.
 • Học viên đăng ký khóa học 6 tháng hoặc 12 tháng tùy theo nhu cầu của học viên.
 • Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường sẽ thông báo đến Người hướng dẫn để hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho ứng viên trong thời gian học dự bị.

3. Học phí:

3.1. Mức thu:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo

Mức thu (đ/tháng)

1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý chất rắn; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu
– Vật lý vô tuyến và điện tử.
– Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý thuyết và hóa lý.
– Sinh lý thực vật; Sinh lý học người và động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học; – Môi trường đất và nước.
5.320.000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Toán ứng dụng; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Cơ sở toán cho tin học.
– Vật lý kỹ thuật.
5.740.000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường. 5.250.000

 

3.2. Thời gian đóng học phí:

 • Học viên đóng học phí từ ngày 11/12/2023 đến ngày 22/12/2023
 • Học viên đóng học phí 1 lần tổng học phí theo khóa học do học viên đăng ký.

3.3 Hình thức đóng học phí: theo 1 trong các hình thức sau:

a) Ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

 • Đóng học phí trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch ngân hàng Agribank.
 • Đóng trực tuyến qua Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Agribank theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)
 • Khi đóng học phí NCS cung cấp cho nhân viên ngân hàng: mã số HV và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Khi cần thiết vui lòng liên hệ điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.
 • NCS cần lưu giữ chứng chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết.

b) Ứng dụng Viettel Money

 • NCS đóng học phí trên App “Viettel Money”.
 • Khi cần thiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 1800 9000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money hướng dẫn đóng học phí.

c) Cổng kết nối thanh toán của VNPAY:

 • NCS đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã HV để đăng nhập và thanh toán.
 • Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:
  • Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch
  • Thẻ quốc tế BIN trong nước: 1,6%/giao dịch

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí, Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

Nơi nhận:
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu VT; SĐH
HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
Trần Lê Quan