ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí cao học, nghiên cứu sinh năm thứ 2 (đợt 1), khóa năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đóng học phí năm thứ 2 (đợt 1) đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa 32/2022 như sau:

1. Mức thu:

STT

Khối ngành Các ngành đào tạo Học phí cao học Học phí

nghiên cứu sinh

Năm thứ 2 (đợt 1)

Năm thứ 2 (đợt 1)

1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu (NCS).

– Hoá học; chuyên ngành Giảng dạy hoá học thực nghiệm.

– Hoá hữu cơ; Hoá lý thuyết và hoá lý (NCS)

– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hoá sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học; Sinh lý học người và động vật (NCS)

– Địa chất học

– Khoa học môi trường, Môi trường đất và nước (NCS)

– Khoa học vật liệu

17.100.000 26.600.000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo.

– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học, Cơ sở toán cho tin học (NCS).

– Khoa học dữ liệu

– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành giảng dạy vật lý kỹ thuật.

– Kỹ thuật địa chất.

– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và máy tính

18.450.000 28.700.000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường 16.875.000 26.250.000

2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 04/12/2023 đến 14/12/2023

3. Hình thức đóng học phí:

HV/ NCS có thể chọn 1 trong 3 cách đóng học phí như sau:

a) Ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

– Đóng học phí trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch ngân hàng Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).

– Đóng trực tuyến qua Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng Agribank theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)

– Khi đóng học phí HV/ NCS cung cấp cho nhân viên ngân hàng: mã số HV/ NCS và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

– Khi cần thiết vui lòng liên hệ điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.

– HV, NCS cần lưu giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí khi cần thiết.

b) Ứng dụng Viettel Money

– HV/ NCS đóng học phí trên App “Viettel Money” còn gọi là hệ sinh thái tài chính số. App Viettel Money cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết hướng dẫn thanh toán tại: https://viettelmoney.vn/.

– Khi cần thiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979.587.739 (anh Minh) hoặc số tổng đài 18009000 (miễn phí) để được hỗ trợ từ Viettel Money hướng dẫn đóng học phí.

c) Cổng kết nối thanh toán của VNPAY:

– HV/ NCS đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã HV/ NCS để đăng nhập và thanh toán.

– VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán hệ thống sẽ cập nhật lên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả) như sau:

  • Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch
  • Thẻ quốc tế BIN trong nước: 1,6%/giao dịch

4. Lưu ý:

– Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi qua địa chỉ email của học viên/NCS chậm nhất là vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

– Nhà trường s không hoàn tr hc phí đi vi nhng khon thu đã xut hóa đơ

– Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên/NCS không đóng học phí sẽ bị xoá tên trong danh sách thi kết thúc học phần, xét học bổng cũng như các chế độ học vụ liên quan.

– Học viên/ NCS là cán bộ của Trường ĐH KHTN để được xét miễn giảm học phí thì liên hệ phòng Tồ chức Hành chính.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan (Xem file đính kèm)

TL. HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh