Điểm thi môn Phép tính biến phân, ngành Toán giải tích-K32