Điểm thi môn Giải tích số cho phương trình đạo hàm riêng, ngành Toán giải tích – K32