Phòng ĐT Sau đại học thông báo thay đổi phòng học một số lớp cao học trong nhóm học phần 4 khóa 32/2022 như sau:

  • Môn Công nghệ chuỗi khối (ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính) chuyển sang phòng I.41
  • Môn Xử lý ảnh số và video số nâng cao (ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính) chuyển sang phòng E.302
  • Môn Mạng cảm biến không dây (ngành KTĐT – chuyên ngành ĐT – VT và Máy tính, KTĐT – chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch) chuyển sang học phòng F.110.

Học viên xem chi tiết thời khóa biểu tại đây