ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 164/SĐH
TP.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v mở lớp bổ túc kiến thức chuyển ngành dự thi thạc sĩ
các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (ngành gần) với ngành học trình độ thạc sĩ.

1/ Đối tượng người học

Học viên cao học hoặc người học có kế hoạch dự thi tuyển sinh thạc sĩ các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, thuộc đối tượng tốt nghiệp đại học ngành gần theo thông báo tuyển sinh sau đại học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

2/ Thời gian khóa học: từ ngày 06/11/2023 đến 08/01/2024 (10 tuần)

3/ Môn học bổ túc kiến thức và lịch học

STT Tên môn học CBGD Lịch học Ngày khai giảng Phòng học Hình thức thi
1 Kỹ thuật lập trình (4TC) TS. Trương Toàn Thịnh Thứ Hai (18g00) 06/11/2023 I.32 Trắc nghiệm
2 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng (4TC) ThS. Phạm Trọng Nghĩa Thứ Ba (18g00) 07/11/2023 I.91 Viết

4/ Đăng ký môn học và học phí

4.1/ Đăng ký môn học

Học viên đăng ký môn học từ ngày thông báo đến hết ngày 08/10/2023 tại link: https://forms.gle/b7KT6bDbnLSxWBBT8

Lớp học chỉ mở khi số học viên đăng ký hơn 10 học viên

4.2/ Học phí

  • Mức thu: 1.230.000/tín chỉ
  • Hình thức đóng học phí: Học viên đóng học phí từ ngày 10/10/2023 đến ngày 13/10/2023 theo 1 trong các hình thức sau:

a/ Trực tiếp:

  • Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (B01), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, Học viên cung cấp “số CCCD” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

b/ Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
  • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, HV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
 Nguyễn Xuân Vinh