TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trong hai ngày 21/10/2023 (thứ Bảy) và ngày 22/10/2023 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 2;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo một số lớp cao học học tại các phòng sử dụng làm phòng thi sẽ tạm nghỉ học trong thời gian thi cụ thể như sau:

1/ Thời gian tổ chức thi tuyển sinh sau đại học:

– Ngày 21/10/2023 (Thứ bảy): từ 06g15 đến 17g00

– Ngày 22/10/2023 (Chủ nhật): từ 6g30 đến 16g00

2/ Các phòng sử dụng làm phòng thi:

– Dãy nhà F: các phòng học tại lầu 1, lầu 2

Dãy nhà C: các phòng học tại lầu 2, lầu 3, lầu 4

Những dãy nhà không có phòng thi vẫn hoạt động bình thường.