Quyết định 2051 V/v xét miễn thi môn ngoại ngữ ứng viên đăng ký xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2023 – đợt 2