ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 183/SĐH

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v mở lớp bổ túc kiến thức chuyển ngành dự thi thạc sĩ
(ngành Cơ sở toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (ngành gần) với ngành học trình độ thạc sĩ.

1/ Đối tượng người học

Học viên cao học ngành Cơ sở toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu, khóa 20202021, thuộc đối tượng tốt nghiệp đại học ngành gần theo thông báo tuyển sinh sau đại học.

2/ Môn học bổ túc kiến thức và lịch học

Khóa học từ ngày 21/10/2023 đến 23/12/2023 (10 tuần)

Lịch học:

STT

Tên môn học

Giảng viên

Lịch học

Phòng học

1

Python cho khoa học dữ liệu (4TC) PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình 15g00 – 17g00 thứ Bảy  

2

Kỹ thuật lập trình (4TC) PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình 17g00 – 19g00 thứ Bảy  

3/ Đăng ký môn học và học phí

3.1/ Đăng ký khóa học

  • Học viên đăng ký khóa học từ ngày thông báo đến hết ngày 15/10/2023 tại link: https://forms.gle/wA7h1P9QMX1kCJ4s6
  • Lớp học chỉ mở khi số học viên đăng ký hơn 10 học viên

3.2/ Học phí

  • Mức thu: 1.230.000/tín chỉ
  • Hình thức đóng học phí: học viên có thể đóng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn sau:

a/ Tiền mặt: Học viên đóng tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/10/2023.

b/ Chuyển khoản: học viên thực hiện chuyển khoản học phí từ ngày 17/10/2023 đến 19/10/2023

– Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment.

– Viettel Money.

– Trực tiếp tại ngân hàng Agribank: Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

+ Khi đóng học phí, học viên cung cấp mã số HV và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

+ Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

– Qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: Học viên/NCS có nhu cầu thanh toán học phí chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, nhập mã số HV để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ gạch nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả): Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh