Phòng ĐT Sau đại học thông báo lịch học bù của lớp cao học ngành Vi sinh vật học, thuộc nhóm học phần 2 khóa 32/2022 như sau:

1/ Môn Vi sinh vật môi trường (TS. Phạm Thị Phương Thùy):

  • Lịch học bù: Sáng thứ Bảy 30/9/2023 và 07/10/2023
  • Phòng học: C43A

2/ Môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu khoa học (TS. Nguyễn Tiến Dũng)

  • Lịch học bù: Chiều thứ Bảy 30/9/2023 và 07/10/2023
  • Phòng học: F111