Điểm thi bổ túc kiến thức môn Cơ sở dữ liệu – các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo (ngày thi: 13/8/2023)