Điểm thi môn Thực hành hóa học ứng dụng – Ngành Giảng dạy HHTN K29