Điểm thi môn Lý thuyết các cấu trúc lớp và graphene, ngành Vật lý lý thuyết – K29