Điểm thi môn Địa chất đệ tứ và vỏ phong hóa – Ngành ĐCH Khóa 32