Điểm thi môn Kỹ thuật nano trong y sinh học, ngành Hóa sinh học – K29