Điểm thi môn Khoa học vật liệu tính toán, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – K32