Phòng ĐT Sau đại học thông báo lớp ôn tập cao học phần Hóa hữu cơ sẽ nghỉ học 1 buổi chiều thứ Bảy ngày 26/8/2023