TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: BÙI ĐỨC NAM

Tên đề tài: Một số bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng Balakrishnan-Taylor

Ngành:  Toán giải tích     ; Mã số ngành: 9460102

Thời gian bảo vệ: 10g00, ngày 16/09/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự