Phòng ĐT Sau đại học thông báo điều chỉnh lịch học lớp bổ túc kiến thức môn Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu, phần của TS. Nguyễn Đăng Minh như sau:

  • Lịch học: Sáng Chủ nhật (8g00 – 11g00)
  • Phòng học: H2.3