Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin về Chương trình học bổng Toshiba 2023 từ Phòng Công tác sinh viên, trường ĐH KHTN như sau:

1/ Thông tin học bổng:

– Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024 nhằm hỗ trợ các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (học viên) có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đang theo học chương trình Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai.

2/ Số lượng và Giá trị học bổng:

– Học bổng toàn phần: trị giá 200,000 JPY/suất/năm học.

– Học bổng bán phần: trị giá 100,000 JPY/suất/năm học.

Tổng giá trị các suất học bổng trao cho 01 năm học không quá 1,400,000 JPY.

Lưu ý: 80% số học bổng sẽ dành cho các học viên đang theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 20% dành cho các chuyên ngành khác.

3/ Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 11g00 ngày 21/8/2023.

4/ Quy trình nộp hồ sơ: Học viên cao học và nghiên cứu sinh xem chi tiết tại đây