Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 như sau:

Tất cả các lớp cao học và các lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học sẽ nghỉ học từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày  04/9/2023.