Điểm thi môn Biến đổi khí hậu: khoa học và giải pháp – ngành Sinh thái học K31 (ngày thi: 24/6/2023)