ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      TPHCM, ngày 08 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch thi cuối kỳ và nộp bài khóa luận môn Triết – Khóa tháng 7/2023

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo lịch thi cuối kỳ và nộp bài khóa luận môn Triết học khóa tháng 7/2023 (Khóa học: từ ngày 10/07/2022 đến
ngày 07/08/2023) như sau:

1. LỊCH THI CUỐI KỲ

– Ngày thi cuối kỳ: 18/08/2023

– Thời gian tập trung thi: 17g45 học viên có mặt tại phòng thi.

– Thời gian thi: 18g00 bắt đầu tính giờ làm bài. Học viên đi trễ 15 phút sau khi tính giờ làm sẽ không được vào phòng thi.

– Học viên xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi thi.

– Phòng thi và danh sách học viên dự thi: (đính kèm)

– Địa điểm thi: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.

– Học viên vắng thi giữa kỳ không xin phép sẽ không được dự thi cuối kỳ và nộp bài khóa luận.

– Học viên vắng giữa kỳ có phép sẽ thi lại bài thi giữa kỳ cùng với lịch thi lại bài giữa kỳ của lớp hoặc thi cùng với lịch thi giữa kỳ của khóa tháng 8/2023 (HV cần đăng ký thi giữa kỳ khi có lịch thi)

2. NỘP BÀI KHÓA LUẬN

– Thời gian nộp bài khóa luận: 18g00 – 20g00 ngày 18/08/2023 hoặc từ ngày 28/08/2023 đến 30/08/2023 (giờ hành chính).

– Lưu ý: Ngoài các thông tin do Giảng viên yêu cầu ghi trên trang bìa bài khóa luận, học viên ghi đầy đủ thêm các thông tin sau:

  • Họ tên học viên
  • Mã số học viên.
  • Số báo danh thi môn triết.
TL. HIỆU TRƯỞNG
     TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
 (đã ký)

 

Nguyễn Tuyết Phương